APIer

Vad handlar APIer om?
Hur gör jag för att använda ett API?
Här kan du läsa om apier.

Om du vill utforska api:er genom övningar så är apier-workshop:en helt rätt för dig! Där kan du följa övningar och använda verktyg och lära dig hur apier fungerar, på riktigt.

Det finns digitala system runtomkring oss. Kan vara en dator med ett medlemsregister, t.ex alla registrerade fordon hos Transportstyrelsen, en server(en dator) som interagerar med telefoninätet, det kan vara lokala föreningens samling (databas) med alla medlemmar.
Om det finns ett API till systemet så kan du kommunicera med systemet utan att du behöver interagera med en människa, och du kan låta system kommunicera med varandra. Det öppnar också upp för automation och att du kan låta flera olika system påverka varandra. Du kan t.ex. automatisera mängden skolluncher som ska beställas på morgonen baserat på antalet barn som läggs in som sjukanmälda i ett närvarosystem i skolan. 1

APIer är din dörr in till system.

De apier vi pratar om här benämns på wikipedia för högnivå-APIer och kommersiella APIer.

Alltså, om du är ute efter att

Vi fokuserar på APIer som du kan kommunicera med över internet, och därför kikar närmare på HTTP 👇.

HTTP

Så här har vi kommit överens om att vi skickar data över internet; en webbadress. ex kodkurs.se -> egentligen http://kodkurs.se Din webbläsare lägger själv till http:// om du bara skriver “kodkurs.se”. Du skickar en förfrågan till en annan dator över internet, och det finns olika sorters förfrågningar, och sedan får du ett svar tillbaka. Om HTTP (hos wikipedia)

HTTP metoder (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)

Det finns olika HTTP-förfrågningarna kallas ibland för “HTTP verb” och de vanligaste är GET, POST, PUT, PATCH och DELETE. GET  - när du vill fråga efter något, t.ex. medlemsuppgifter för en viss medlem, eller dina kontouppgifter, som när du gjorde förfrågan till /me
POST - när du vill skicka med data.
PUT   - När du vill uppdatera något. En medlem kanske har bytt adress, då vill du ändra adressen för medlemmen, inte skapa ny medlem. POST använder du om du vill lägga till en ny medlem i ett system där du har sparat medlemmar.
DELETE - När du vill radera något. Kanske vill någon avsluta sitt konto, eller att en produkt ska plockas bort ur sortimentet. Alla dessa olika slags anrop kallas ibland för HTTPverb.
Det finns flera metoder!
Läs gärna mer om http metoder på wikipedia

Verktyg för att lära dig om APIer

POSTman är ett verktyg som du kan använda för att kommunicera med APIer.

Ladda ner och installera POSTmanappen (gratis)

postmanapp-logo

APIer kom igång.

1) Ladda ner postman appen 2) Välj ett api ( ex 46elks ) 3) Leta upp adressen som APIet låter dig göra anrop på 4) Autentisera dig? - Om apiet kräver

Fler frågor

Vad finns det för APIer? Kan jag bygga ett?

Mer material https://trello.com/b/jCBEjc6P/api-workshop

Bakgrund

  1. Testa på att använda APIer - workshop.

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.