💭
Tankar, idéer och förslag på lösningar kring behov och utmaningar inom “öppna data”

Varför satsa på att tillgängliggöra data? 🤔

Inspirerande exempel   🚀

Det är en utmaning att det kan ta lång tid innan någon gör något meningsfullt, om någonsin alls med just er myndighets data. Det finns några saker ni kan göra som jag tror ökar chanserna:

Gör det riktigt bra 👌

Bidra till att förutsättningar för människor att lyckas använda er data

🤔 Så vad går att göra? Har du några konkreta förslag?

Många!

Vad som behövs:

 1. Dela data! :] - kommer före allt annat
 2. Hjälp programmerare att hitta till er data
 3. Hjälp programmerare hamna i ett tillstånd och i en miljö där de kommer på idéer på hur de kan använda er data
 4. Hjälp programmerare förstå hur de kan gå tillväga för att använda er data (tekniskt) Kan också handla om att hjälpa fler lära sig mer så att de känner sig bekväma i att ens försöka.
 5. Ge programmerare uppmuntran
 6. Ge programmerare en scen
 7. Ge projekten en budget. (Ge programmerarna lite pengar för att kunna hålla liv i projekten)

Viktigt

 1. Bra dokumentation
 2. Relevant(a) exempel
 3. Håll i workshops där du presenterar data som finns.
 4. Sponsra meetups
 5. Sponsra pris(er) vid hackathons - ge alla som använder data ifrån er ett pris (tack för uppmärksamhete)
 6. Observera människor när de försöker använda datan. - Feedback som ni ibland inte hade fått om ni frågar efter den.
 7. Anlita api-expert för att gå igenom och granska och ge er återkoppling på upplevelsen för en som försöker komma åt er data. När ni observerar - lägg märke till hur lätt eller svårt det är att förstå era instruktionter (dokumentationen). Perfekt att uppdatera den efteråt för att göra den enklare att förstå för de som försöker använda er data när de själva hittar dit på nätet. Försök att till en början förklara så lite som möjligt och se vad de gör och vad de frågar efter. När någon är på väg att komma igång, fråga gärna ledande frågor för att se ifall de uppfattat allting som relevant som finns att veta för att komma igång. Hittade de alla datakällor? Förstår de formatet? Gör det lätt för programmerarna/teamen att fortsätta ställa frågor till er allt eftersom de försöker använda data.
 8. Format…

Organisationer

Kanaler

Evenemang

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.