Förkunskaper

Redigeringsprogram

Du bör ha ett redigeringsprogram installerat. Du behöver känna till hur du gör använder ett redigeringsprogram för att ändra i befintliga filer och skapa nya.

Vän med terminalen

Bli vän med terminalen!
Du behöver inte vara proffs på terminalen, men du är inte heller rädd för att använda den. Om det står: cd bunko
då är du bekväm med att det innebär att du går in i mappen bunko.

Om detta är helt nytt för dig, bli då först vän med terminalen.

Versionshantering (git)

En grundläggande förståelse för git.Symboler


- indikerar en uppgift

- apan ställer bra frågor ibland.