Nytt projekt med phoenix


Öppna terminalen och kör: mix phx.new bunkoNär du kör det kommandot så möts du förmodligen av ungefär detta:

* creating bunko/config/config.exs
* creating bunko/config/dev.exs
* creating bunko/config/prod.exs
* creating bunko/config/prod.secret.exs
* creating bunko/config/test.exs
* creating bunko/lib/bunko/application.ex
* creating bunko/lib/bunko.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/channels/user_socket.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/views/error_helpers.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/views/error_view.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/endpoint.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/router.ex
* creating bunko/lib/bunko_web.ex
* creating bunko/mix.exs
* creating bunko/README.md
* creating bunko/test/support/channel_case.ex
* creating bunko/test/support/conn_case.ex
* creating bunko/test/test_helper.exs
* creating bunko/test/bunko_web/views/error_view_test.exs
* creating bunko/lib/bunko_web/gettext.ex
* creating bunko/priv/gettext/en/LC_MESSAGES/errors.po
* creating bunko/priv/gettext/errors.pot
* creating bunko/lib/bunko/repo.ex
* creating bunko/priv/repo/seeds.exs
* creating bunko/test/support/data_case.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/controllers/page_controller.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/templates/layout/app.html.eex
* creating bunko/lib/bunko_web/templates/page/index.html.eex
* creating bunko/lib/bunko_web/views/layout_view.ex
* creating bunko/lib/bunko_web/views/page_view.ex
* creating bunko/test/bunko_web/controllers/page_controller_test.exs
* creating bunko/test/bunko_web/views/layout_view_test.exs
* creating bunko/test/bunko_web/views/page_view_test.exs
* creating bunko/.gitignore
* creating bunko/assets/brunch-config.js
* creating bunko/assets/css/app.css
* creating bunko/assets/css/phoenix.css
* creating bunko/assets/js/app.js
* creating bunko/assets/js/socket.js
* creating bunko/assets/package.json
* creating bunko/assets/static/robots.txt
* creating bunko/assets/static/images/phoenix.png
* creating bunko/assets/static/favicon.ico

Fetch and install dependencies? [Yn]


Tryck y och sedan “enter” och vänta en stund till.

… vi väntar lite grann, kanske visslar lite grann

Terminalen matar ut:

* running mix deps.get
* running cd assets && npm install && node node_modules/brunch/bin/brunch build
* running mix deps.compile


Sedan får vi väldigt tydliga instruktioner för vad vi kan göra för att komma igång med vår app!

We are all set! Go into your application by running:

  $ cd bunko

Then configure your database in config/dev.exs and run:

  $ mix ecto.create

Start your Phoenix app with:

  $ mix phx.server

You can also run your app inside IEx (Interactive Elixir) as:

  $ iex -S mix phx.server

Vad handlar detta om?

 1. cd bunko - skriv detta kommando i terminalen så går du in i mappen bunko, som precis har genererats. OSX: Om du inne i bunko skriver open . så kommer du märka var du befinner dig! Håll nere cmd och tryck piltangent upp så märker du i vilken mapp den mappen ligger.

 2. mix ecto.create kommer vi in på in närmare på när vi installerar postgres.

 3. mix phx.server - då kör du igång en server som kör och tillgängliggör ditt program/din hemsida.

Vi går vidare!


Skriv cd bunko och tryck enter.

Nu är du inne i projektmappen.

I fortsättningen kommer det stå “kör cd bunko “ istället för “skriv cd bunko och tryck enter”.


Kör mix ecto.create
Då skapar du upp databasen.

Kör mix phx.server

terminalen visar något i stil med:

[info] Running BunkoWeb.Endpoint with Cowboy using http://0.0.0.0:4000
16:19:08 - info: compiled 6 files into 2 files, copied 3 in 845 msÖppna nu en webbläsare(firefox, safarim, chrome m.fl. ) och skriv in http://localhost:4000 i adressfältet och tryck enter!

Tada!

Du ser nu projektet du har initierat!

nytt elixir phoenix projekt

Du kan också testa att skriva http://0.0.0.0:4000

nytt elixir phoenix projekt med http://0.0.0.0:4000 nytt elixir phoenix projekt med 0.0.0.0:4000

Felsökning

Om någonting inte lirar, eller du skulle fastna så kan du kika på den engelska beskrivningen .

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.