Find

När du i terminalen vill leta efter filer.

Ett snabbt exempel: find . -name “*.key” -size +2000k

punkten (.) är “här”.

Såhär såg man ut… men hur gör jag för att söka efter större filer?

Hur lärde jag mig detta? Jag kände till att find existerade men kom inte ihåg hur det fungerade så jag sökte på nätet…

När jag väl hittat .key filer så insåg jag att jag endast vill söka efter filer som är större än… eftersom jag inte vill ha små “cert key… filer”.. Så då tänkte jag att jag kan nog kolla manualen… skrev man find … skummade tills jag hittade size… Såg alltså detta:

errrh?!?! Ok, så jag försökte allt möjligt -size 20 ? -size 20k? size n20k? o.s.v.

-size k20?

men då söker den väl bara på exakt den storleken? Sökte på nätet.. och då fick jag se detta.. med + & - … men varför fanns inte det med i manualen? Nästan så att en vill skapa PULL REQUEST! :D

find i terminalen - flaggan size find filer större än

Sök och ersätt i alla filer i ett helt projekt

Obs! I detta exempel exkluderar vi .git mappen, så att en inte förstör githistoriken!

find . -type f -not -path "./.git/*" | LANG=C xargs sed -i '' 's/Managemento/Management/g'

Om du är i en mapp med filer där det inte finns någon .git-mapp kan du helt enkelt köra: find . -type f | LANG=C xargs sed -i ‘’ ‘s/Managment/Management/g’ För att byga ut “Managment” till “Management” överallt i alla filer i den mapp du befinner dig i.

Läsa mer?
https://stackoverflow.com/questions/4804405/search-and-replace-in-vim-across-all-the-project-files

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.