git

Har du någon gång velat spara olika versioner av samma fil? Kanske en viktig presentation där du börjar göra kopior för att kunna hoppa tillbaka ifall du ångrar dig? T.ex. såhär:

presentation.ppt presentation-1.ppt presentation-10maj-2017.ppt presentation-2april-2017.ppt

o.s.v ?

Eller har du kanske någon gång önskat att du kunde hoppa tillbaka till ett tidigare läge? Kanske du har skrivit lite kod och sedan slutade allting fungera, du önskade att du kunde hoppa tillbaka till ett tidigare läge? (“det fungerade ju förut! Vad är det av allt jag har ändrat som förstört allting?!?!??!”)

Lösningen är git! git är versionshantering, du kan enkelt spara förändringar i dina projekt när du programmerar, och det blir enkelt för dig att hoppa tillbaka och sedan framåt igen. Du kan testa något, och sedan kasta bort alla ändringar som skett sedan du sist sparade, för att kunna börja om igen, utan att helt behöva börja om!

I korthet: I en mapp där du har ett projekt kör du igång git. Det gör du genom att i terminalen skriva git init. Sedan lägger du till de filer som du vill spara i det tillstånd de befinner sig just nu med git add .. När du ser att urvalet innehåller de filer du vill spara, med t.ex. git status då skriver du git commit -m "påbörjar projektet bunko" och nu kan du i framtiden enkelt hoppa tillbaka till detta läge. Efter att du sparat första gången, testa att ändra lite i en fil, kör git status och se vad som visar sig.

Sammanfattning: git init git status git add . git commit .-m

Detaljer:
git add git commit --amend -m

Öva dig på git direkt i webbläsaren (på engelska)

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.