Terminalen

Obs! Lite olika beroende på ifall du sitter på Linux, Mac eller Windowsdator.

iTerm2

Om du använder osx rekommenderar jag varmt programmet iTerm2, som du kan installera enkelt och använda istället, färkodningen är trevligare och så var det någon mer fördel som jag för tillfället inte kommer på.

Vanliga kommandon

 • cd
 • ls
 • tree
 • iterm2
 • symlink (soft/hard)
 • ctrl + r

Inställningar

 • bash_profile (alias)

En inställning jag har i min bash_profile för schysst output i terminalen:

# These lines change the bash/terminal input ines
# Current setting: New line, current folder, new line
PS1="\n\n\w\n"

Två nya rader, för att lättare se var jag “är” och var det senaste jag körde tog slut. visar vilken mapp jag befinner mig i och sedan markören på tom ny rad. :)

Brew

 • brew install ..
 • brew -h
 • brew info _package_
  t.ex. brew info postgres så får du se de där viktiga kommentarerna som kom upp när du installerade postgres!
 • brew services start postgresql

Program/Kommandon

Längre lista med många, “vanliga och ovanliga”.

find

När du vill söka efter filer i terminalen. Visa alla filer som heter *.pdf i en viss mapp t.ex. eller alla filer som är större än…

Läs mer om find

pretty print

Om du har output som ser ut såhär {"pink":"help","ful":{"other":"some", "even":"more"}}

och du önskar att du kunde läsa det lite lättare, tänk om du kunde får det att se ut såhär:

{
 "pink" : "help",
 "ful" : {
  "other" : "some",
  "even" : "more"
 }
}

Då kan du lägga till | json_pp

Fler resurser

Rekommenderar: THE LINUX COMMAND LINE

Du kan läsa den gratis online på linuxcommand.org.
Du kan köpa hem den som ebok hos nostarchpress.

ag

ag -g json | xargs head - lista jsonfiler, med xargs skickar du in filerna som de som argument till head.. :)

Vem ligger bakom denna kurs?

Victoria Wagman som har arbetat som lärare i webbutveckling, och idag arbetar som programmerare hos 46elks.

Detta material byggs upp lite i taget.